Kontakt

Prevádzkovateľom tejto stránky je obchodná spoločnosť:

MARFA Trading, s.r.o.
Igram 199, 90084 Igram
IČO: 44398921
DIČ: 2022699712
IČDPH: SK2022699712
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54814/B

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Kontakt:

mail: info@dogtra.sk
tel.: +421/905/471212